Jakie są ramy czasowe rozdziału 13?

Długi twojej małej firmy przerosły twoją zdolność do działania, ale nie jesteś gotowy, aby zakończyć swoje marzenie o przedsiębiorczości. Więc zanim zbieranie długów zamieni się w koszmar, możesz rozważyć upadłość na podstawie rozdziału 13.

W przeciwieństwie do innych form upadłości, Rozdział 13 może pozwolić ci na spłatę i zwolnienie z długów w czasie, unikając likwidacji aktywów biznesowych i być może pozwalając twojej małej firmie pozostać otwartą. Więc jak długo trwa spłata? I kiedy długi zostaną usunięte na mocy rozdziału 13?

Trzynasta Godzina

Złożenie wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 13 dla małej firmy jest generalnie dość rzadkie. W rzeczywistości, jest on dostępny tylko dla właścicieli jednoosobowych lub małżeństw, którzy nie utworzyli oddzielnego podmiotu prawnego dla swojej firmy. Wymaga to również od właściciela firmy, aby złożyć wniosek o Rozdział 13 w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu firmy. Tak więc pod wieloma względami, wniosek o Chapter 13 dla małej firmy będzie wyglądał podobnie do wniosku o Chapter 13 składanego przez osobę fizyczną.

Rozdział 13, w przeciwieństwie do Rozdziału 7, nie wymaga likwidacji majątku firmy w celu zaspokojenia długów i zapewnia firmie ustrukturyzowany plan spłaty oparty na jej dochodach, który pozwoli na spłatę długów w czasie. Ogólnie rzecz biorąc, dłużnicy proponują plan spłat, aby spłacać raty wierzycielom przez okres od trzech do pięciu lat. Kiedy wszystkie płatności w ramach planu zostaną dokonane, dłużnik ukończy wymagany kurs zarządzania finansami, a w czasie trwania planu spłaty nie zostaną dokonane żadne inne zwolnienia, długi przewidziane w planie zostaną zwolnione.

Nie wszystkie długi

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinni być świadomi, że nie wszystkie długi mogą być usunięte w rozdziale 13 upadłości. Zobowiązania dłużne, które mogą być kontynuowane obejmują:

Pewne długoterminowe zobowiązania (takie jak kredyt hipoteczny na dom);
Długi za alimenty lub alimenty na dzieci;
Pewne podatki lub długi za większość finansowanych przez rząd lub gwarantowanych pożyczek edukacyjnych lub nadpłat świadczeń;
Długi wynikające ze śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków; oraz
Długi za restytucję lub grzywnę karną zawartą w wyroku skazującym dłużnika za przestępstwo.

Jeśli te długi nie są w pełni spłacone lub przewidziane w planie spłat Chapter 13, możesz nadal być odpowiedzialny za ich spłatę po zakończeniu sprawy upadłościowej i zwolnieniu z innych długów.

Prawo upadłościowe, szczególnie w odniesieniu do zwolnienia z długów na mocy Rozdziału 13, jest skomplikowane i ostatnio uległo znacznym zmianom. Jeśli masz pytania dotyczące czasu i zakresu uwolnienia od długów z Rozdziału 13, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem upadłościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *